Regulamin

Regulamin korzystania z modułu „Zgłoś usterkę”

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z modułu „Zgłoś usterkę” służącego zgłaszaniu zaobserwowanych przez użytkowników problemów w przestrzeni publicznej i dostępnego w aplikacji Treespot oraz pod adresem: www.zglosusterke.umtychy.pl, zwanego dalej modułem.

 2. Administratorem modułu jest Gmina Miasto Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

 3. Korzystanie z modułu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Podstawowe zasady działania i korzystania z modułu

 1. Korzystanie z modułu jest nieodpłatne.

 2. Korzystanie z modułu możliwe jest poprzez stronę internetową lub aplikację na urządzenia mobilne wykorzystujące systemy operacyjne iOS lub Android.

 3. Zakazane jest korzystanie z modułu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą modułu treści o charakterze bezprawnym (np. tzw. „spamu” lub materiałów naruszających prawa autorskie czy dobra osobiste osób trzecich). Zakazane jest wprowadzanie do modułu danych niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych problemów).

 4. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis problemu.

 5. Zdjęcie dołączone do zgłoszenia nie powinno przekraczać rozmiaru 2 MB.

 6. Aby zgłoszenie zostało przyjęte do rozpatrzenia należy zaakceptować regulamin oraz potwierdzić je poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości e-mail.

 7. Administrator rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 14 dni od jego otrzymania, po czym powiadomi zgłaszającego o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia na adres podany w zgłoszeniu.

 8. Dane podawane w formularzach są publikowane w module.

 

§ 3

Kontakt, rozwiązywanie problemów

 1. Wszelkie problemy techniczne, w tym prośby o wsparcie należy kierować na adres: zglosusterke@umtychy.pl.

 

 

§ 4

Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem modułu jest Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tychach, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikom zgłaszania problemów w przestrzeni publicznej tj. usterek w mieście, wskazywania miejsc i kwestii wymagających naprawy.

 3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści przetwarzanych danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia usterki.

 5. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Tychy oraz prawach w związku tym przysługujących znajduje się na stronie BIP.
 6. Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w module.

 7. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, w szczególności publikowanych zdjęć oraz opisów problemów, użytkownik modułu przyznaje administratorowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach modułu.

§ 5

Polityka prywatności

 1. Administrator szanuje prywatność użytkowników modułu.

 2. W trakcie korzystania z modułu, Administrator gromadzi następujące dane:

 1. zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);

 2. czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;

 3. w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);

 4. informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;

 5. inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html);

 6. dane podawane przez użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, w tym dane osobowe oraz treści wprowadzane do Serwisu takie jak fotografie i inne pliki, odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, komentarze, korespondencję wysyłaną przez system poczty elektronicznej Serwisu, informacje o zgłoszeniach oraz działaniach związanych ze zgłoszeniem, a także dokładny czas związany z powyższymi danymi.

 1. Dane gromadzone w module mogą być udostępniane osobom trzecim, w tym odpowiednim władzom w przypadkach określonych przez prawo.

 

§ 6

Odpowiedzialność

  1. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z modułu było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania.

  2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w module przez jego użytkowników lub związanej z nimi działalności, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

  3. Administrator może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z modułu dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu (np. zgłoszenia niedotyczące spraw z przestrzeni publicznej).

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w module. Na żądanie użytkownika Administrator dostarcza treść każdej zmiany Regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.06.2016 r.

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.